تعریف دست شستن در فرهنگ لغت

معنی تعدی - دیکشنری آنلاین آبادیس- تعریف دست شستن در فرهنگ لغت ,معنی تعدی در لغت نامه دهخدا تعدی. [ ت ع د دی ] (ع مص ) فاگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). درگذشتن از کار و ترک دادن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تجاوز کردن از حد خود. (غیاث اللغات ). از حد ...تعریف EV: ارزش به دست آمده - Earned Valueلطفا توجه داشته باشید کهارزش به دست آمده تنها معنایEV نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازEV وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیEV یک به یک بررسی کنید.شستن در انگلیسی, ترجمه, جملات نمونه, واژه نامه فارسی-انگلیسی

شستن ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است. fa از جمله عادات بهداشتی میتوان به شستن دستها با آب و صابون پیش از صرف غذا یا دست زدن به مواد ...

تماس با تهیه کننده

لغت نامه دهخدا - Jasjoo

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه از لحاظ روش

تماس با تهیه کننده

لغت نامه دهخدا | دیکشنری آنلاین پارسی ویکی

لغت نامه دهخدا به صورت آنلاین با قابلیت جستجو و مرور سریع واژگان فارسی به همراه سامانه توسعه و افزودن و ویرایش واژه و درج نظر برای واژه در قالب پروژه پارسی ویکی استفاده، تکثیر و به اشتراک گذاری اطلاعات پارسی ویکی با ذکر ...

تماس با تهیه کننده

آب دست - دیکشنری آنلاین آبادیس

آب دست.. [ ب / ب د ] (ترکیب اضافی ، ا مرکب ) آبدست. آبی که بیشتر با دو ظرف موسوم به آفتابه لگن پیش از طعام و بعد از طعام برای شستن دست و دهان بکار است : || استنجا کردن به آب. (برهان ). || لطف و مهارت در صنعت : که بست آن نقش عارض ، آفرین ...

تماس با تهیه کننده

دست روی دست گذاشتن در انگلیسی - فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe

بررسی 'دست روی دست گذاشتنترجمه ها به انگلیسی. به نمونه هایی از دست روی دست گذاشتن نگاه انداخته و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید.

تماس با تهیه کننده

تعریف EV: ارزش به دست آمده - Earned Value

لطفا توجه داشته باشید کهارزش به دست آمده تنها معنایEV نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازEV وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیEV یک به یک بررسی کنید.

تماس با تهیه کننده

معنی غسل - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی غسل در فرهنگ معین غسل (غ س ) [ ع . ] (ا مص .) ۱ - شستشو دادن با آب . ۲ - شستشوی تن طبق آیین شرع . ،~ ارتماسی فرو بردن تمام بدن یک مرتبه در آب . ،~ ترتیبی شستن اعضای بدن به تدریج . بدین طریق که ...

تماس با تهیه کننده

maden suyu در فارسی - ترکی استانبولی-فارسی فرهنگ لغت | در Glosbe

تعریف maden suyu ترجمه ها در فرهنگ لغت ترکی استانبولی - فارسی آب معدنی اسم @plwiktionary ترجمه های حدسی ترجمه های ایجاد شده الگوریتمی را نشان دهید نمایش تعریف Maden suyu ...

تماس با تهیه کننده

تعریف WAM: نظارت بر فعالیت های مچ دست - Wrist Activity Monitor

لطفا توجه داشته باشید کهنظارت بر فعالیت های مچ دست تنها معنایWAM نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازWAM وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیWAM یک به یک بررسی کنید.

تماس با تهیه کننده

تعارض چیست؟

تعریف تعارض : "conflict " در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنی متعرض و مزاحم يکديگر شدن است يا با هم اختلاف داشتن. به طور کلی تعارض زمانی رخ می دهد که در يک وضعيت اجتماعی بر سر مسائل اساسی عدم توافق ...

تماس با تهیه کننده

فرهنگ، زبان و آداب فرانسوی ها

بنابر تعریف فرهنگ لغت مریام-وبستر، اصطلاح «شووینیسم»(chauvinism) به این معنا که هم جنسان، هم میهنان و هم نژادان شما از سایر افراد بهتر هستند، در فرانسه و در سال ۱۸۵۱ بر سر زبان ها افتاد.

تماس با تهیه کننده

تعریف فرهنگ

در دایره المعارف دود ن در تعریف فرهنگ 5 جزء مشخص می ... تکامل از هر کدام از این ها به تنهایی به دست نمی آید بلکه در نتیجه ترکیب این دو تکامل می تواند ایجاد شود که البته بسته به نوع و چگونگی ...

تماس با تهیه کننده

فرهنگ معین - Abadis Dictionary

فرهنگ لغت، لغت نامه یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می شوند.

تماس با تهیه کننده

فرهنگ - ویکی فقه

استاد محمدتقی جعفری در کتاب "فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو" پس از بررسی تعریف های فرهنگ از دیدگاه ۲۴ کتاب لغت و دایرة المعارف مشهور در بین اقوام و زبان های مه م جهان می نویسد: "تحقیق در تعریف فرهنگ از دیدگاه مشهورترین دایرة ...

تماس با تهیه کننده

فرهنگ لغت مکانیکی | پردازش خودرو

فرهنگ لغت مکانیکی اصطلاحات تخصصی سیستم سوخت رسانی (انژکتور) ارسال شده در 6 مارس 2019 6 مارس 2019

تماس با تهیه کننده

تعریف CHT: تروما به سر بسته - Closed Head Trauma

لطفا توجه داشته باشید کهتروما به سر بسته تنها معنایCHT نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازCHT وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیCHT یک به یک بررسی کنید.

تماس با تهیه کننده

شستن در انگلیسی, ترجمه, جملات نمونه, واژه نامه فارسی-انگلیسی

شستن ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است. fa از جمله عادات بهداشتی میتوان به شستن دستها با آب و صابون پیش از صرف غذا یا دست زدن به مواد ...

تماس با تهیه کننده

لغت نامه دهخدا - Jasjoo

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه از لحاظ روش

تماس با تهیه کننده

آب دست - دیکشنری آنلاین آبادیس

آب دست.. [ ب / ب د ] (ترکیب اضافی ، ا مرکب ) آبدست. آبی که بیشتر با دو ظرف موسوم به آفتابه لگن پیش از طعام و بعد از طعام برای شستن دست و دهان بکار است : || استنجا کردن به آب. (برهان ). || لطف و مهارت در صنعت : که بست آن نقش عارض ، آفرین ...

تماس با تهیه کننده

فرهنگ معین - Abadis Dictionary

فرهنگ لغت، لغت نامه یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می شوند.

تماس با تهیه کننده

تعریف EV: ارزش به دست آمده - Earned Value

لطفا توجه داشته باشید کهارزش به دست آمده تنها معنایEV نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازEV وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیEV یک به یک بررسی کنید.

تماس با تهیه کننده

گناه کسی را شستن در انگلیسی - فارسی-انگلیسی فرهنگ لغت | در Glosbe

بررسی 'گناه کسی را شستنترجمه ها به انگلیسی. به نمونه هایی از گناه کسی را شستن نگاه انداخته و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید.

تماس با تهیه کننده

تعریف EV: ارزش به دست آمده - Earned Value

لطفا توجه داشته باشید کهارزش به دست آمده تنها معنایEV نیست. ممکن است بیش از یک تعریف ازEV وجود داشته باشد ، بنابراین آن را در فرهنگ لغت ما برای همه معانیEV یک به یک بررسی کنید.

تماس با تهیه کننده

فرهنگ، زبان و آداب فرانسوی ها

بنابر تعریف فرهنگ لغت مریام-وبستر، اصطلاح «شووینیسم»(chauvinism) به این معنا که هم جنسان، هم میهنان و هم نژادان شما از سایر افراد بهتر هستند، در فرانسه و در سال ۱۸۵۱ بر سر زبان ها افتاد.

تماس با تهیه کننده