ضدعفونی کننده دست بورونگ

استفاده از پلاسمای خون بیمار کرونایی بهبود یافته در مالزی برای درمان بیماران- ضدعفونی کننده دست بورونگ ,توریست مالزی - یک بیمار کرونایی درمان شده در کشور مالزی پلاسمای خون خود را برای ساخت سرم و کمک به درمان سایر بیم...